[1]
Сінельніков, О. 2020. Північне Причорномор’я в «Getica» Йордана. Старожитності Лукомор’я. 1 (Сер 2020), 45-53. DOI:https://doi.org/10.33782/2708-4116.2020.1.11.