[1]
Філоретова, Л. і Гладков, О. 2021. Систематичний звід постанов Єлисаветградського повітового земського зібрання як джерело дослідження історії Єлисаветградщини. Старожитності Лукомор’я. 1 (Лют 2021), 14-24. DOI:https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.1.44.