[1]
Кузнець, Т. 2021. Особливості організації внутрішньої торгівлі в СРСР у кінці 1920-х – першій половині 1930-х рр. Старожитності Лукомор’я. 1 (Лют 2021), 51-58. DOI:https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.1.48.