[1]
Тацієнко, В. 2021. Девіантна поведінка православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. Старожитності Лукомор’я. 4 (Сер 2021), 70-83. DOI:https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.4.92.