Сінельніков, О. (2020). Північне Причорномор’я в «Getica» Йордана. Старожитності Лукомор’я, (1), 45-53. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2020.1.11