Тацієнко, Н., & Чучалін, О. (2023). Аграрні відносини в Україні у добу нової економічної політики. Старожитності Лукомор’я, (4), 48-53. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2023.4.223