Філоретова, Л., & Гладков, О. (2021). Систематичний звід постанов Єлисаветградського повітового земського зібрання як джерело дослідження історії Єлисаветградщини. Старожитності Лукомор’я, (1), 14-24. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.1.44