Кузнець, Т. (2021). Особливості організації внутрішньої торгівлі в СРСР у кінці 1920-х – першій половині 1930-х рр. Старожитності Лукомор’я, (1), 51-58. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.1.48