Аблятіфов, Р. (2021). Роль А.І. Киримли у розвитку руху кримської діаспори Туреччини (кінець 1980-х – початок 2000-х рр.). Старожитності Лукомор’я, (1), 98-108. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.1.52