Каріков, С. (2021). Віттенберг як інтелектуальний центр лютеранської конфесіоналізації за доби раннього Нового часу. Старожитності Лукомор’я, (2), 24-33. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.2.56