Матвієнко, Л. (2021). Етнодемографічна ситуація у Наддніпрянській Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Старожитності Лукомор’я, (3), 69-77. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.3.78