Тацієнко, В. (2021). Девіантна поведінка православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. Старожитності Лукомор’я, (4), 70-83. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.4.92