ФІЛОРЕТОВА, Л.; ГЛАДКОВ, О. Систематичний звід постанов Єлисаветградського повітового земського зібрання як джерело дослідження історії Єлисаветградщини. Старожитності Лукомор’я, n. 1, p. 14-24, 10 fev. 2021.