МАТВІЄНКО, Л. Етнодемографічна ситуація у Наддніпрянській Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Старожитності Лукомор’я, n. 3, p. 69-77, 1 jun. 2021.