ТАЦІЄНКО, В. Девіантна поведінка православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. Старожитності Лукомор’я, n. 4, p. 70-83, 23 ago. 2021.