Сінельніков, Олександр. 2020. Північне Причорномор’я в ‘Getica’ Йордана. Старожитності Лукомор’я, no 1 (Серпень), 45-53. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2020.1.11.