Філоретова, Лариса, і Олег Гладков. 2021. Систематичний звід постанов Єлисаветградського повітового земського зібрання як джерело дослідження історії Єлисаветградщини. Старожитності Лукомор’я, no 1 (Лютий), 14-24. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.1.44.