Сінельніков, О. (2020) Північне Причорномор’я в ‘Getica’ Йордана, Старожитності Лукомор’я, (1), pp 45-53. doi: 10.33782/2708-4116.2020.1.11.