Філоретова, Л. і Гладков, О. (2021) Систематичний звід постанов Єлисаветградського повітового земського зібрання як джерело дослідження історії Єлисаветградщини, Старожитності Лукомор’я, (1), pp 14-24. doi: 10.33782/2708-4116.2021.1.44.