Кузнець, Т. (2021) «Особливості організації внутрішньої торгівлі в СРСР у кінці 1920-х – першій половині 1930-х рр»., Старожитності Лукомор’я, (1), pp 51-58. doi: 10.33782/2708-4116.2021.1.48.