Аблятіфов, Р. (2021) «Роль А.І. Киримли у розвитку руху кримської діаспори Туреччини (кінець 1980-х – початок 2000-х рр.»), Старожитності Лукомор’я, (1), pp 98-108. doi: 10.33782/2708-4116.2021.1.52.