Каріков, С. (2021) Віттенберг як інтелектуальний центр лютеранської конфесіоналізації за доби раннього Нового часу, Старожитності Лукомор’я, (2), pp 24-33. doi: 10.33782/2708-4116.2021.2.56.