Матвієнко, Л. (2021) Етнодемографічна ситуація у Наддніпрянській Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, Старожитності Лукомор’я, (3), pp 69-77. doi: 10.33782/2708-4116.2021.3.78.