Сінельніков, О. Північне Причорномор’я в ‘Getica’ Йордана. Старожитності Лукомор’я, no 1, Aug. 2020, pp 45-53, doi:10.33782/2708-4116.2020.1.11.