Тихоненко, І., і А. Чулкова. Глобальний і міжрегіональний рівні протидії міжнародному наркотрафіку у фокусі держав ‘золотого трикутника’. Старожитності Лукомор’я, no 2, Apr. 2023, pp 86-95, doi:10.33782/2708-4116.2023.2.205.