Аргатюк, С., і І. Сапожников. Місця поховань жертв НКВС в Одесі: огляд преси і документів 1943 року. Старожитності Лукомор’я, no 3, Jan. 2021, pp 65-78, doi:10.33782/2708-4116.2020.3.37.