Філоретова, Л., і О. Гладков. Систематичний звід постанов Єлисаветградського повітового земського зібрання як джерело дослідження історії Єлисаветградщини. Старожитності Лукомор’я, no 1, Feb. 2021, pp 14-24, doi:10.33782/2708-4116.2021.1.44.