Венгерська, В. «Самоорганізована громадськість та імперська влада у 1905-1917 рр». Старожитності Лукомор’я, no 1, Feb. 2021, pp 118-22, doi:10.33782/2708-4116.2021.1.54.