Каріков, С. Віттенберг як інтелектуальний центр лютеранської конфесіоналізації за доби раннього Нового часу. Старожитності Лукомор’я, no 2, Mar. 2021, pp 24-33, doi:10.33782/2708-4116.2021.2.56.