Анонси

 «Старожитності Лукомор’я» – науковий електронний український рецензований журнал, що представляє собою мультидисциплінарний майданчик для дискусій з ключових питань української та загальної історії як професійних дослідників України та зарубіжжя, так і науковців-початківців.

Місія журналу – публікація оригінальних статей, рецензій та оглядів з історії й археології України та світу з найдавніших часів і до сьогодення. А також підвищення рівня наукових досліджень і розвиток міжнародного наукового співробітництва у рамках даної теми.

Мета журналу полягає у висвітленні нового погляду на ключові проблеми світової історії та місце в ній України, що спирається на сучасні наукові підходи та максимально широке коло доступних історичних джерел, осмислення подій, явищ і процесів минулого у контексті соціальної, інтелектуальної, економічної, демографічної та військової історії тощо. Важливим є представлення нових напрямків історичної науки у міждисциплінарному розрізі: історико-політичного й історико-філософського підходів, соціальної й етнічної історії, історії науки і техніки, історичної демографії тощо, для відображення широкого спектру поглядів на хід світової й української історії, висвітлення взаємодії соціально-економічних, політичних і соціокультурних аспектів в історичному розвитку, показати вплив людського фактора в історичному процесі.

Редакційна рада вітає міждисциплінарні дослідження й академічну полеміку на сторінках журналу, розглядаючи його як майданчик для презентації різних точок зору, світоглядних концепцій, методологічних підходів до вирішення проблем української та світової історії.

Важливий акцент робиться на локальній історії та історичному краєзнавстві, а також на проблемному підході до вивчення історії окремих регіонів України, українських громад за кордоном, історії націй і народів на теренах України.

 Наш журнал знаходиться у відкритому доступі (CC BY 4.0). Це означає, що всі різноманітні опції відображаються безкоштовно для користувачів. Відкритий доступ передбачає, що користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або знаходити повні тексти статей журналу за посиланням без попереднього дозволу від видавця й автора.

Журнал використовує ліцензію відкритого доступу Creative Commons Attribution 4.0 International License

Загальні відомості

 Періодичність: шість номерів на рік

 ISSN (Online): 2708-4116

 Засновники: Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України (м. Миколаїв) та Науково-дослідний центр «Лукомор’я» (м. Миколаїв).

 Заснований: 2020 р. (рішення Правління Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, протокол № 1, від 13.03.2020 р.)

 Тип видання: наукове

 Вид видання: електронний журнал

 Спеціальність: 032 – Історія та археологія

 Фаховість: входить до групи "Б" переліку фахових видань України за спеціальністю 032 - історія та археологія  (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020 р. / додаток 3)

 Проблематика: археологія України та світу, історія України, світова історія, історія міжнародних відносин, краєзнавство, регіональна та локальна історія, історія науки, музеєзнавство та пам’яткознавство.