Етика видання

Редакційна етика журналу ґрунтується на етичних принципах, підтримуваних спільнотою видавців наукової періодики, на вимогах законодавства України та ЄС щодо авторського права і на рекомендаціях, розроблених Комітетом за активністю публікацій етики – Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org)

 Етичні норми публікаційного процесу:

Редакція журналу керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, неупередженості, забезпечуючи високу якість публікованих матеріалів; дотримується наукової етики при рецензуванні статей; сприяє захисту авторських прав; відхиляє статті при виявленні плагіату; дотримується конфіденційності; вносить редакційні правки за погодженням з авторами.

Автори забезпечують відповідність матеріалів етичним та юридичним нормам; оригінальність публікованих матеріалів; достовірність отриманих результатів; відсутність у статтях запозичень без посилань на першоджерела (плагіату); достовірність інформації у поданих матеріалах. Автор не має права представляти одну і ту ж статтю для публікації у кількох виданнях.

Матеріали, що представляються на розгляд до редакції журналу, повинні відповідати правилам оформлення наукових статей, представлених на сайті журналу.

 Рецензенти зобов’язані:

  • Своєчасно готувати рецензії;
  • Дотримуватися конфіденційності й об’єктивності;
  • Не використовувати отриману інформацію в особистих цілях.

 Умови передачі авторських прав

Автори, які публікуються у даному журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори зберігають за собою авторські права на роботу та передають журналу право першої публікації разом з роботою, одночасно ліцензуючи її на умовах Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим поширювати дану роботу з обов’язковим зазначенням авторства даної роботи та посиланням на оригінальну публікацію у цьому журналі.
  2. Автори зберігають право на неексклюзивне поширення версії роботи, опублікованої цим журналом (наприклад, розмістити її в університетському сховищі або опублікувати її у книзі), з посиланням на оригінальну публікацію у цьому журналі.
  3. Авторам дозволяється розміщувати їх роботу в мережі Інтернет (наприклад, в університетському сховищі або на їх персональному веб-сайті) після процесу розгляду її даними журналом, так як це може привести до продуктивного обговоренню, а також до більшої кількості посилань на дану опубліковану роботу.

 Конфлікт інтересів

Редактор і будь-який член редколегії звільняють себе від обов’язку розглядати рукописи у разі будь-якого конфлікту інтересів, що виникають у результаті спільних, конкурентних або інших відносин чи зв’язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редакція вимагає від автора робити заяву в разі можливості появи відповідних конкуруючих інтересів. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації редакція зобов’язується опублікувати відповідні виправлення. У разі необхідності може бути опублікована заява автора про відсутність конфлікту інтересів або можливість його виникнення.