Індексування

 Журнал «Старожитності Лукомор’я» індексується наступними міжнародними наукометричними базами та зберігається у бібліотечних і довідкових системах:

Пошукова система і база даних наукових цитувань Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2020 р.)

Наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща) Impact Factor ICV: очікується (з 2020 р.)

База метаданих і наукових цитувань Crossref (з 2020 р.)

Directory of Research Journals Indexing

Academic Research Index (ResearchBib)

Google Scholar (з 2020 р.)

ROAD: Довідник наукових ресурсів відкритого доступу (ЮНЕСКО & Міжнародний центр ISSN) (з 2020 р.)

Scilit (Scientific literature) – централізована база даних наукових робіт з DOI (Базель, Швейцарія)

LENS.ORG (Канберра, Австралія)

Dimensions - платформа індексації та база даних публікацій з DOI.

Пошукова система і база даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI) (з 2020 р.)

Архів журналу розміщується на платформі «Наукова періодика України» в National Library of Ukraine Vernadsky (з 2020 р.)